ضربه – تکان ساخت دستگاه دستگاه تبدیل

ضربه – تکان: ساخت دستگاه دستگاه تبدیل Speech Aid کمک گفتار

گت بلاگز علم و تکنولوژی درخواست ساخت یک دستگاه کمک گفتار جهت مالیا

ساخت دستگاه | دستگاه | تبدیل | Speech Aid | کمک گفتار |

درخواست ساخت یک دستگاه کمک گفتار جهت مالیا

مالیا (Malia) دختر یازده ساله ای است که دچار فلج مغزی شده است هست. او هرآنچه اطرافیان می گویند درک می کند ولی صحبت او جهت دیگران نامفهوم هست. خانواده ی او در تارنمای Maker Share ساخت دستگاهی را درخواست کردند که گفتار دخترشان را به صحبت های قابل فهم تبدیل کند. زیاد بخوانید:http://www.exos.ir/?p=11624

واژه های کلیدی: ساخت دستگاه | دستگاه | تبدیل | Speech Aid | کمک گفتار |

دانلود و مشاهده درخواست ساخت یک دستگاه کمک گفتار برای مالیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz