ضربه – تکان ساخت دستگاه دستگاه تبدیل

ضربه – تکان: ساخت دستگاه دستگاه تبدیل Speech Aid کمک گفتار

گت بلاگز اخبار گوناگون عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

به گزارش گروه تحریریه سایت، تعقیب کننده جیمز همت که این تصویر را به ثبت رسانده در مورد این تصویر می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال زیاد کردن بود و چمن و خاک ر

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

عبارات مهم : تصویر

به گزارش گروه تحریریه سایت، تعقیب کننده جیمز همت که این تصویر را به ثبت رسانده در مورد این تصویر می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال زیاد کردن بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند. همت می گوید سرویس هواشناسی ملی درجه این طوفان را EF-۳ درجه بندی کرده هست، در این سطح یک گردباد می تواند آسیب های جدی ایجاد می کند.

در ادامه می توانید تصویر گردباد را مشاهده کنید.

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

واژه های کلیدی: تصویر | طوفان | تاریخی | مشاهده | گردباد | بزرگراه | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz